Wat is een ISO 9001 procedure?

Een ISO 9001 procedure is een vastgelegde manier van werken die door de ISO 9001 norm geëist wordt. De ISO 9001 norm schrijft niet voor hoe een procedure vastgelegd moet worden. Je bent als organisatie dus vrij om hier zelf invulling aan te geven. Je kan een ISO 9001 bijvoorbeeld uitwerken door middel van en stroomschema, blokdiagram, geschreven tekst of een combinatie hiervan.

Hoe schrijven wij een ISO 9001 procedure?

Onze voorkeur gaat om verschillende redenen uit naar een geschreven ISO 9001 procedure. Wij kiezen voor deze wijze van vastlegging om verschillende redenen. In onze ervaring zijn deze ISO 9001 procedures  makkelijk door iedereen te lezen en te begrijpen, is het simpel om deze procedures aan te passen en bovendien kan je in deze geschreven ISO 9001 procedures makkelijk aanvullende informatie kwijt, waarvan de organisatie het van belang vindt dat dit vastgelegd en nagekomen wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *