ISO 9001 kwaliteitshandboek

Wat is een ISO 9001 kwaliteitshandboek?

iso 9001 kwaliteitshandboekDe ISO 9001 norm bestaat uit ongeveer 30 pagina’s met regels waaraan uw organisatie moet voldoen wilt u in aanmerking komen voor een ISO 9001 certificaat. Deze regels vertalen wij in een zogenoemd “kwaliteitsmanagementsysteem”, een systeem waaruit blijkt dat u aan deze regels voldoet. Een concrete uitwerking van dit systeem documenteren we in een ISO 9001 kwaliteitshandboek. Een ISO 9001 kwaliteitshandboek kunt u geprint bewaren in een ordner, maar we bieden ook de mogelijkheid dit digitaal te structureren of in een webbased systeem te presenteren. Zo is het kwaliteitshandboek beschikbaar voor alle medewerkers binnen de organisatie.

Hoe is een ISO 9001 kwaliteitshandboek opgebouwd?

Een ISO 9001 kwaliteitshandboek dat door adviesbureau De Vaart wordt opgesteld is zo geschreven dat het kan worden gebruikt om nieuwe medewerkers binnen de organisatie kennis te laten maken met de interne processen. Naast het formaliseren van de interne processen, waarin uw werkwijze staat beschreven, beschrijven wij in het handboek ook het beleid van de organisatie en de organisatiestructuur. Op deze wijze wordt uw organisatie het uitgangspunt bij het beschrijven van het ISO 9001 kwaliteitshandboek zodat dit handboek als een praktisch en op maat gesneden handvat dient binnen uw organisatie.

Beleid
Het opstellen van beleid geeft richting aan uw bedrijvigheid: waar ontwikkelt uw organisatie zich naartoe? Welke stappen moeten we daarvoor ondernemen? Bij de implementatie van het ISO 9001 systeem helpen wij u bij het formuleren van uw beleid en strategische richting.

Organisatie
Voor een goede en duidelijke onderlinge afstemming is het van belang dat er afspraken zijn over het uitvoeren van taken. Bij de implementatie van het ISO 9001 systeem helpen wij u bij het opstellen van een organogram, functieomschrijvingen, overlegschema’s en de procedures die betrekking hebben op uw medewerkers. Te denken valt aan procedures voor werving en selectie van medewerkers en het houden van functioneringsgesprekken.

Proces
De dagelijks gang van zaken binnen uw bedrijf is misschien wel gebaseerd op jarenlange ervaring. Of misschien bent u nog zoekende naar de meest optimale bedrijfsvoering? Bij het beschrijven van het primaire proces (de uitvoering van die activiteiten waarmee u uw geld verdient) denken we met u mee over de meest optimale werkwijze. Deze werkwijze beschrijven we in procedures en werkinstructies. Te denken valt aan procedures voor verkoopactiviteiten, inkoop van goederen of de financiële afhandeling.

De centrale gedachte in de ISO 9001 norm is dat u continu werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van uw dienstverlening of product. Om dit te bewerkstelligen zoeken wij met u naar de meest praktische werkwijze om de verbetermogelijkheden boven tafel te krijgen. Zo is het eindresultaat van de implementatie van de ISO 9001 norm niet alleen een ISO 9001 handboek, maar krijgt u ook handreikingen waarmee u uw organisatie daadwerkelijk naar een hoger plan tilt.

Wilt u meer weten over het opzetten van een ISO 9001 kwaliteitshandboek, lees dan verder of neem contact met ons op.