Voordelen ISO 9001 certificering

Voordelen ISO 9001 certificering

Als ondernemer kunt u ervoor kiezen de ISO 9001 normen te implementeren binnen uw organisatie zonder dat u direct de beslissing maakt het kwaliteitssysteem te laten certificeren. Ook als u het systeem niet laat certificeren, heeft u voordeel van het werken conform de ISO 9001 norm. Zo kunt u immers voorzien in producten en diensten die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarnaast biedt het de mogelijkheid tot het faciliteren van kansen om de klanttevredenheid te verhogen en worden kansen en risico’s binnen (en buiten) de organisatie in kaart gebracht. Dit maakt het mogelijk om actie te ondernemen indien zich bedreigingen voordoen. Maar ook om kansen te zien, die voorheen niet zichtbaar werden.

Het opzetten en implementeren van een managementsysteem betekent niet automatisch dat u dit systeem ook moet certificeren; dat is immers niet verplicht. Wel zijn er enkele goede redenen om tot certificatie over te gaan.

 

iso 9001 certificering voor kwaliteit

 

Externe redenen voor ISO 9001 certificering

Wellicht komt het u bekend voor: een klant of opdrachtgever vraagt u naar uw ISO 9001 certificering. Hoewel u aandacht besteedt aan de kwaliteit van uw product of dienstverlening, stelt de klant of opdrachtgever de harde eis dat u een certificaat moet behalen omdat anders de samenwerking eindigt. Of u wilt meedingen met een aanbesteding, maar één van de eisen is het voldoen aan de ISO 9001 norm. Voorbeelden die maken dat u vanuit de vraag van een externe partij op zoek gaat naar wat de voordelen zijn van een ISO 9001 certificering voor uw productie of dienstverlening.

Interne redenen voor ISO 9001 certificering

Bij andere organisaties heeft u gezien wat de meerwaarde is van een kwaliteitsmanagementsysteem en van die voordelen wilt u zelf ook profiteren. Of u ziet reden om uw interne organisatie beter te structureren, afspraken vast te leggen en duidelijkheid te creëren over de interne taakverdeling, omdat u telkens tegen dezelfde problemen aanloopt. U vraagt zich af of uw productieproces wel efficiënt verloopt en of uw medewerkers eenzelfde werkwijze hanteren. Of u heeft te maken met ontevreden klanten of medewerkers en u vraagt zich af waardoor dat komt. Voorbeelden die maken dat de behoefte ontstaat om structuur aan te brengen in de bedrijfsvoering. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt u uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Een ISO 9001 certificering is daarbij een stok achter de deur om ook echt blijvend aandacht te besteden aan het professionaliseren van de organisatie.

Wilt u meer informatie over het nut en de noodzaak van een ISO 9001 certificering, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een toelichting en advies op maat. Wilt u meer weten over ISO 9001 certificering en wat de kosten zijn van een dergelijk traject, lees dan verder of neem contact met ons op.