ISO 9001 certificaat

iso 9001 certificaat: goedgekeurdNa het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem binnen uw organisatie staat u voor de keus om al dan niet een ISO 9001 certificaat te behalen. In veel gevallen is de aanleiding tot het implementeren van een managementsysteem de eis van een opdrachtgever of klant om te voldoen aan de ISO 9001:2015 norm. Er kunnen echter ook interne belangen zijn die maken dat u de keuze maakt om uw kwaliteitsmanagementsysteem te laten certificeren. We zetten enkele voor- en nadelen van certificeren voor u op een rijtje.

Waarom wel een ISO 9001 certificaat?

Met een ISO 9001 certificaat heeft u:

  • het onafhankelijke en objectieve bewijs dat u serieus en continu met de kwaliteit van uw product of dienstverlening bezig bent;
  • een stok achter de deur om ook serieus met de kwaliteit van uw product of dienstverlening bezig te blijven;
  • de mogelijkheid om voor meer klanten te werken en aan meer aanbestedingen mee te doen.

Waarom geen ISO 9001 certificaat?

Indien een ISO 9001 certificaat geen eis is, maar u een kwaliteitsmanagementsysteem heeft geïmplementeerd omdat u interne belangen nastreeft, kunt u ervoor kiezen geen ISO 9001 certificaat te behalen. U zou hiervoor kunnen kiezen omdat:

  • het gehele certificeringstraject een aanzienlijke investering is;
  • er jaarlijks een medewerker van een certificerende instantie over de vloer komt om te controleren of aan alle eisen vanuit de ISO 9001 norm wordt voldaan;
  • een ISO 9001 audit (controle) voor de organisatie vaak enige druk met zich meebrengt.

Hoe ziet het certificeringstraject uit?

Na het opzetten van het kwaliteitssysteem, waarbij veel zaken gaandeweg al steeds meer onderdeel zijn geworden van de bedrijfsvoering, dient het gehele managementsysteem te worden geïmplementeerd binnen de organisatie. Het wordt gewoonte om te werken volgens de richtlijnen die zijn opgesteld in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem. Of het systeem voldoende is geïmplementeerd toetsen we enkele maanden later door middel van interne audits (controles).

Indien we tot de conclusie komen dat het managementsysteem voldoende is ingebed in de bedrijfsvoering, zal er – net als bij een rijexamen – een externe examinator (auditor) van een certificeringsinstantie langskomen om te toetsen of u aan de eisen voldoet (externe audit). Deze toetsing bestaat uit twee delen: een theorietoets en een praktijktoets. Wanneer u voor beide onderdelen slaagt, is uw bedrijf ISO 9001 gecertificeerd voor een periode van drie jaar. Na drie jaar vindt er weer een uitgebreide toetsing plaats en wordt het certificaat al dan niet opnieuw verstrekt (hercertificering). In de tussenliggende twee jaren vindt er een tussentijdse (kortere) toetsing plaats ter continuering van het bestaande certificaat.

Wilt u meer weten over de kosten voor het opzetten en implementeren van ISO 9001, lees dan verder of neem contact met ons op.