Hoe lang is een ISO 9001 certificaat geldig?

Hoe lang is een ISO 9001 certificaat geldig?

Nadat de eerste externe audit met goed gevolg is afgelegd, wordt de organisatie voorgedragen voor certificering. Als het ingediende rapport van de auditor vervolgens wordt goedgekeurd, krijgt de organisatie  het ISO 9001 certificaat voor een periode van 3 jaar uitgereikt. In die drie jaar zullen jaarlijks wel opvolgaudits plaatsvinden om te controleren of de organisatie nog voldoet aan de eisen vanuit de ISO 9001 norm. Na drie jaar zal wederom een uitgebreide audit plaatsvinden, waarna het ISO 9001 certificaat wederom voor 3 jaar zal worden verstrekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *